Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F3c - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Ämnesordnade handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1981-1982 Kontrakt och korrespondens avseende Malmbryggan, 1981
PM, utredningar, yttranden över betänkanden från länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen, budgetparlamentet m.m.
2 1982-1989 Byggnadsminnesmärken inom Huseby bruk - korrespondens, 1982-1989;
3 1982-1990 Beredskapsarbeten. Korrespondens och beslut, 1982-1990;
Korrespondens, allmän med Domänverket, 1986-1990
4 1985-1989 Korrespondens angående Arbetarmuseum på Huseby, 1985
5 1993-1995 Värdshuset, växjöhus, lokaler, Husebygruppen, Fiskeavtal, museipass, anställda, skogen, jordbruk, näringsidkare, enkät, förvaltningsråd, L-O Larssons bok, organisation/personal, översiktsplan, jordbruksfrågor, Naturrum, Snugge, växthus/park, Invignin
6 odatarat Informationsmaterial om Huseby