Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F3a - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Protokoll

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1979-1980 Boutredningsmännens sammanträdesprotokoll 1979-04-22 - 1980-06-19
2 1979-1980 Wilhelm Pensers protokoll nr 1-20 från boutredningsmännens sammanträde, del 1
3 1980-1982 Wilhelm Pensers protokoll nr 1-20 från boutredningsmännens sammanträde, del 2
4 1982-1990 Protokoll och beslutsunderlag från sammanträden med:
- Ledningsgruppen, 1982-1983;
- Förvaltningsrådet, 1983-1990
5 1983-1990 Protokoll från sammanträden med:
- Rådgivande kommittéer 1983-1990
- Förslagskommittén 1984
- Byggmöten 1986-12-11 - 1990-10-22