Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F3e - Handlingar rörande ombyggnader och renovering vid Huseby

Plats
Anmärkning
Begränsad tillgänglighet.
Se även F3E:3
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1959-1978 Inga handlingar 1960-1965, och 1967-1973

Ombyggnad av ladugård-Lantbruksnämnden i Kronobergs län, 1966;
Syneinstrument, 1974;
Fakturor, 1974-1976;
Fastighetsombyggnade och renovering, 1974-1978
2 1979-1980
3 1983-1985
4 1983-1987 Ombyggnad av stall till restaurang
5 1982-1990 Restaurering av Huseby kvarn, stampverk, pumphus och vattenränna, 1982;
6 1986-1989 Lokaler för turistbyrån, ombyggnad av Smedjan - rivning av eternittak m.m., 1986-1987;
7 1965-1979 Underhåll av fastigheter