Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2010-2012
Arkiv
Central förvaltning Linnéuniversitetet
Serie
Sök

A2 - Rektors beslutsmöte

Plats
Anmärkning
Kronologisk sortering efter mötesnummer. Med årlig lista över varje ärende som har behandlats under året. Listan är arkiverad under respektive år.
Från 2012-01-01 diarieförs Rektors beslutsmöte och förvaras i serie F 1 Handlingar enligt diarie/dossiéplan.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2010-2011 Föredragningslista från 2011 ej komplett.