Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt Arbete (IVS)
Serie
Sök

F1 - Diarieförda handlingar

Plats
Anmärkning
Handlingar enligt
diarie/dossieplan
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1998 1-5.9
2 1998 6-7.9
3 1999 1-6.5
4 1999 6.9-7.9
5 vt2000 1- 7.9