Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt Arbete (IVS)
Serie
Sök

F15 - Handlingar rörande uppdragsutbildning

Plats
Anmärkning
Häri ingår mestadels scheman, deltagarförteckning/uppropslistor, men även kursplaner, utbildningsbeskrivning, korrespondens, undervisningsmaterial, uppsatser, intyg/kursbevis och avtal/offerter. Innehåller register.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1997--1999 Diverse uppdragsutbildningar
2 ht1997--2001 Psykisk ohälsa 1999-200 samt Psykoterapi steg 1 (ht1997-2001) med tillhörande ansvarsförbindelser kring betalning (ht1998-2001).
3 1998--2001 Psykoterapi steg 2.