Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Teknik
Serie
Sök

D2a - Resultat på prov/betyg på kurs

Plats
Anmärkning
Sorterade efter utbildningsprogram (främst de olika ingenjörsutbildningarna), men även i bokstavsordning efter kursnamn. Från volym 57 och till 90 är handlingarna enbart sorterade i bokstavsordning efter kursnamn. Från och med volym 91 och framåt mestadels slutbtyg på kurs och från volym 99 återigen sorterade efter kurs. Volym 119 och 120 innehåller betyg på examensarbeten. Register i arkivboxarna.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht1987--vt1989 Häri även Verkstadsingenjörslinjen Olofström
2 ht1988--vt1989
3 ht1989--vt1990
4 ht1990--vt1991
5 ht1991--vt1992
6 ht1992--vt1993
7 ht1992--vt1993
8 ht1992--vt1993
9 ht1992--vt1993
10 ht1993--vt1994
11 ht1993--vt1994
12 ht1993--vt1994
13 ht1993--vt1994
14 ht1993--vt1994
15 ht1993--vt1994
16 ht1994--vt1995
17 ht1994--vt1995
18 ht1994--vt1995
19 ht1994--vt1995
20 ht1994--vt1995
21 ht1995--vt1996
22 ht1995--vt1996
23 ht1995--vt1996
24 ht1995--vt1996 För fristående kurser vt1996 se volym 121
25 ht1996--vt1997
26 ht1996--vt1997
27 ht1996--vt1997
28 ht1996--vt1997
29 ht1996--vt1997
30 ht1996--vt1997
31 ht1997--vt1998
32 ht1997--vt1998
33 ht1997--vt1998
34 ht1997--vt1998
35 ht1997--vt1998
36 ht1997--vt1998
37 ht1998--vt1999
38 ht1998--vt1999
39 ht1998--vt1999
40 ht1998--vt1999
41 ht1998--vt1999
42 ht1998--vt1999
43 ht1998--vt1999
44 ht1998--vt1999
45 ht1999--vt2000
46 ht1999--vt2000
47 ht1999--vt2000
48 ht1999--vt2000
49 ht1999--vt2000
50 ht1999--vt2000
51 ht2000--vt2001
52 ht2000--vt2001
53 ht2000--vt2001
54 ht2000--vt2001
55 ht2000--vt2001
56 ht2000--vt2001
57 ht2001--vt2002 A-E
58 ht2001--vt2002 E-M
59 ht2001--vt2002 M-P
60 ht2001--vt2002 P-W
61 ht2002--vt2003 A-D
62 ht2002--vt2003 D-E
63 ht2002--vt2003 E-F
64 ht2002--vt2003 F-K
65 ht2002--vt2003 K-M
66 ht2002--vt2003 M-P
67 ht2002--vt2003 P-X
68 ht2003--vt2004 A-D
69 ht2003--vt2004 D
70 ht2003--vt2004 D-I
71 ht2003--vt2004 I-K
72 ht2003--vt2004 K-N
73 ht2003--vt2004 N-P
74 ht2003--vt2004 P-W
75 ht2004--vt2005 A-D
76 ht2004--vt2005 D-F
77 ht2004--vt2005 G-K
78 ht2004--vt2005 K-M
79 ht2004--vt2005 M-R
80 ht2004--vt2005 S-W
81 ht2005--vt2006 A-F
82 ht2005--vt2006 I
83 ht2005--vt2006 I-N
84 ht2005--vt2006 N-S
85 ht2005--vt2006 S-X
86 ht2006--vt2007 A-D
87 ht2006--vt2007 E-I
88 ht2006--vt2007 I-M
89 ht2006--vt2007 N-W
90 ht2006--vt2007 S-W
91 1991--1992
92 1992--1993
93 ht1993--vt1994
94 ht1994--vt1995
95 ht1995--vt1996
96 ht1995--vt1996
97 ht1996--vt1997
98 ht1997--vt1998
99 ht1998--vt1999 A-W
100 ht1998--vt1999 Fristående kurser, lärarutbildningen, naturvetenskapligt/tekniskt basår
101 ht1999--vt2000 A-W samt naturvetenskapligt/tekniskt basår
102 ht2000--vt2001 A-W
103 ht2000--vt2001 Fysik ,matematik, naturvetenskapligt/tekniskt basår samt övriga
104 ht2001--vt2002 A-W samt fysik ,matematik, naturvetenskapligt/tekniskt basår och övriga
105 ht2002--vt2003 A-M
106 ht2002--vt2003 M-X
107 ht2003--vt2003 A-K
108 ht2003--vt2004 K-W
109 ht2004--vt2005 A-F
110 ht2004--vt2005 G-M
111 ht2004--vt2005 M-S
112 ht2004--vt2005 S-W
113 ht2005--vt2006 A-I
114 ht2005--vt2006 I-P
115 ht2005--vt2006 P-X
116 ht2006--vt2007 A-H
117 ht2006--vt2007 I-P
118 ht2006--vt2007 P-W
119 ht1998--vt2002 Betyg på examensarbeten
120 ht2002--ht2006 Betyg på examensarbeten samt sommarkurser forskarutbildning 2002 och 2003.
121 vt1996 Fristående kurser