Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Teknik
Serie
Sök

E3 - Studieuppehåll

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1990-1995
2 1995/96-1997/98
3 1998ht-2004vt ht 1998 - vt 2004: studieuppehåll
ht 1999 - vt 2003 studieavbrott
4 2004/05
5 2005/06
6 2006/07 Häri finns även uppropslistor (jfr F4).