Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Teknik
Serie
Sök

F1 - Diarieförda handlingar

Plats
Anmärkning
1999 övergår diariet från löpnummer till dossiéplan med kategoriindelningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987--1988
2 1989--1990
3 1991--1992
4 1993--1998
5 1999
6 2000
7 2001
8 2002
9 2003
10 2004
11 2005--2006