Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Teknik
Serie
Sök

F10 - Kursplaner

Plats
Anmärkning
Innehåller även läsårsplaner med information kring vilka kurser som gavs under läsåret. Se även serie B1a för fler kursplaner. Se även serie F10 under Institutionen för Pedagogik och Metodik.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1991--2005 Sorterade efter årtal och kursnamn mellan åren 1991 och 2005. Här även kursplaner för de olika ingenjörsutbildningar.
2 1992--1995 Sorterade efter kursnamn.
3 1993--1996 Sorterade efter kursnamn.
4 1996--1998 Sorterade efter kursnamn.
5 1993-1999 Blandade kursplaner
6 ht2000--vt2002 Sorterade efter kursnamn
7 ht2002--vt2004 Sorterade efter kursnamn
8 1998--2004 Blandade kursplaner
9 ht2004--vt2006 Sorterade efter kursnamn
10 ht2006--vt2007 Sorterade efter kursnamn