Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik
Serie
Sök

F4a - Kursinformation

Plats
Anmärkning
Häri ingår mestadels scheman, deltagarförteckning/uppropslistor, men även kursplaner, utbildningsplan/utbildningsbeskrivning, välkomstbrev, fåtal utbildningsbevis och betyg på kurs.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1978-1980
2 1980-1981
3 1981-1983
4 1983-1984
5 1984-1985
6 1985-1986
7 1986-1987
8 1987-1988
9 1988-1989
10 1989-1990
11 1990-1991
12 1993--1994 Biomedicinsk kemi, tillämpad livsmedelskemi, kemi, biologi, miljö- och naturresurs, sjöbefäl, lärarutbildning
13 1994--1995 Biomedicinsk kemi, tillämpad livsmedelskemi, kemi, biologi, miljö- och naturresurs, sjöbefäl, lärarutbildning
14 1995--1996 Biomedicinsk kemi, bioteknik med livsmedelskemi, kemi, biologi, miljö- och naturresurs, sjöbefäl, lärarutbildning
15 ht1996--vt1997 Miljö- och naturresursprogr, biologiprogr, gymnasielärare, progr. för bioteknik med livsmedelskemi, progr. för biomedicinsk kemi, kemiprogr, övriga kurser, vårdpersonal, lärarutbildningen
16 ht1997--vt2000 Teknik, uppdragsutb, projektkuser, sommarkurser, miljö- och naturresursprogr, biologiprogr, gymnasielärare, progr. för bioteknik med livsmedelskemi, progr. för biomedicinsk kemi, kemiprogr, övriga kurser, vårdpersonal, lärarutbildningen
17 1998--1999 Övriga kurser, vårdpersonal, lärarutbildning
18 1999--2000 Biomedicinsk kemi, bioteknik med livsmedelskemi, biologi, miljö- och naturresurs, biomedicinsk laboratorievetenskap, påbyggnadsutbildning biomedicin
19 ht1999--vt2000 Projektkurser