Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik
Serie
Sök

F2a - Uppsatser/examensarbeten 120p

Plats
Anmärkning
Register i arkivboxar. Uppsatser skrivna på Miljö- och naturresurslinjen (se även serie F2f), Livsmedelslinjen, Miljö- och livsmedelslinjen, Miljö- och naturvetarlinjen, Linjen för tillämpad livsmedelskemi samt Programmet för bioteknologi med livsmedelskemi.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980--1982
2 1982
3 1982--1983
4 1984
5 1984--1985
6 1985
7 1985
8 1986
9 1986--1987
10 1987
11 1987--1988
12 1988--1989
13 1989
14 1990
15 1991
16 1992
17 1993
18 1994
19 1994
20 1995--1996
21 1997 140p/160p
22 1998--1999 140p/160p
23 1999 140p/160p
24 140p/160p