Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

B1 - Diarieförda utgående skrivelser

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger.
Från och med 2002 elektronisk diarieföring, in- och utgående
skrivelser i samma - se E1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1981 CA 800701 - 810630
2 1981-1982 CA 810701 - 820630
3 1982-1983 CA 820701 - 830630
4 1983-1984 CA 830701 - 840630
5 1984-1985 CA 840701 - 850630
6 1985-1986 CA 850701 - 860630
7 1986-1987 CA 860701 - 870630
8 1987 CA 870701 - 871231
9 1988 CA
10 1989 CA
11 1990 CA
12 1991 CA
13 1992 CA
14 1993 CA
15 1994 CA
16 1995 CA
17 1996 CA
18 1997-1998 CA
19 1999-2001 CA Från och med 2002 elektronisk diarieföring, in- och utgående
skrivelser i samma - se E1