Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

B2 - Betyg - äldre studieordningen

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger.
Innehåller även betygskataloger.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1990 SJÖ Sjökaptensexamen
Sjökaptensklass 1
Fullständig styrmansutbildning
Sjöingenjörsexamen
Sjöingenjörsklass 1
Fullständig maskinteknikerutbildning
Fullständig radiotelegrafistutbildning