Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

B3 - Utbildningsbevis

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger. Från och med volym 77 byter arkivbildaren namn från Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet 2010-2012, Sjöfartshögskolan (SJÖ) och serien byter namn till D1b Utbildningsbevis.

Innehåller utbildningsbevis/kursintyg/certifikat, handlingar som rör utbildningar; betalkurser, fortbildningar, uppdragsutbildningar mm. Efterfrågas i tillgodoräknandefrågor.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1981 SJÖ Driftteknikerlinjen 40 p (betygskatalog och matrikel)
2 1980-1992 SJÖ Radarcertifikat
3 1981-1986 SJÖ Driftteknikerlinjen, företagsförlagd utbildning 40 p
4 1982-1998 SJÖ Förteckning Arpacertifikat
5 1982-1992 SJÖ Styrmanslinjen 80 p
6 1982-2001 SJÖ Maskinteknikerlinjen 80 p
7 1982-1997 SJÖ Driftteknikerlinjen 80 p
8 1983-2001 SJÖ Sjöingenjörslinjen 40 p
9 1983-1993 SJÖ Sjökaptenslinjen 40 p
10 1984-1991 SJÖ Radiokommunikationslinjen 60 o 40 p
Fartygsradiotelegrafistkurs 20 p
11 1983-2003 SJÖ Enstaka kurser
12 1988-1989 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
13 1989-1990 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
14 1987-2000 SJÖ Skepparkurs A 20 p, Maskinistkurs A 20 p
15 1990-1998 SJÖ Driftingenjörslinjen 80 p
16 1990-2001 SJÖ Styrman B 48 p, Maskintekniker B 40 p
17 1990-1991 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
18 1991-1992 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
19 1993-2001 SJÖ Sjökaptenslinjen 120+40/160 p
20 1993-2001 SJÖ Sjöingenjörslinjen 120+40/160 p med praktikintyg
21 1992-2001 SJÖ Styrmansprogrammet 80 p fr lå 92/93
22 1993-2001 SJÖ Sjökaptensprogrammet 40 p fr lå 93/94
23 1992-1993 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
24 1993-1995 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
25 1995-1996 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
26 1996-1997 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
27 1997-1998 SJÖ Vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
28 1997-1999 SJÖ Lå 97/98-98/99 certifikat (studenter)
29 1998-2000 SJÖ Lå 98/99-99/00 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
30 1999-2000 SJÖ Lå 99/00 cert (studenter)
31 1999-2000 SJÖ Lå 99/00 cert (studenter)
32 2000-2001 SJÖ Lå 00/01 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
33 2000-2001 SJÖ Lå 00/01 cert (studenter)
34 2000-2001 SJÖ Lå 00/01 cert (studenter)
35 2001-2002 SJÖ Lå 01/02 cert (studenter)
36 2001-2002 SJÖ Lå 01/02 cert (studenter)
37 2001-2002 SJÖ Lå 01/02 cert (studenter)
38 2001-2002 SJÖ Lå 01/02 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
39 2002-2003 SJÖ Lå 02/03 cert (studenter)
40 2002-2003 SJÖ Lå 02/03 cert (studenter)
41 2002-2004 SJÖ Lå 02/03-03/04 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
42 2003-2004 SJÖ Lå 03/04 cert (studenter)
43 2003-2004 SJÖ Lå 03/04 cert (studenter)
44 2003-2004 SJÖ Lå 03/04 cert (studenter)
45 2003-2004 SJÖ Lå 03/04 cert (studenter)
46 2004-2005 SJÖ Lå 04/05 cert (studenter)
47 2004-2005 SJÖ Lå 04/05 cert (studenter)
48 2004-2005 SJÖ Lå 04/05 cert (studenter)
49 2004-2005 SJÖ Lå 04/05 cert (studenter)
50 2004-2005 SJÖ Lå 04/05 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
51 2000-2005 SJÖ Styrman 70 p, Maskintekniker 70 p
52 2000-2005 SJÖ Fartygsbefälskurs kl VII 25 p
53 2001-2004 SJÖ Sjökaptensprogrammet 120p
54 2002-2004 SJÖ Sjökaptensprogrammet 120 + 40p
55 2001-2004 SJÖ Sjöingenjörsprogrammet 120p
56 2002-2004 SJÖ Sjöingenjörsprogrammet 120 + 40p
57 2005-2006 SJÖ Lå 05/06 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
58 2005-2006 SJÖ Lå 05/06 cert (studenter)
59 2005-3006 SJÖ Lå 05/06 cert (studenter)
60 2005-2006 SJÖ Lå 05/06 cert (studenter)
61 2006-2007 SJÖ Lå 06/07 cert (studenter)
62 2006-2007 SJÖ Lå 06/07 cert (studenter)
63 2006-2007 SJÖ Lå 06/07 cert (studenter)
64 2006-2007 SJÖ Lå 06/07 cert (studenter)
65 2006-2007 SJÖ Lå 06/07 vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
66 2004-2007 SJÖ Sjökaptensprogrammet (3-årig, 4-årig), MNO
67 2004-2007 SJÖ Sjöingenjörsprogrammet (3-årig, 4-årig), TNO
68 2007-2008 SJÖ Lå 07/08 cert (studenter)
69 2007-2008 SJÖ Lå 07/08 cert (studenter)
70 2007-2008 SJÖ Lå 07/08 cert (studenter)
71 2007-2008 SJÖ Lå 07/08 cert (studenter)
72 2008-2009 SJÖ Lå 08/09 cert (studenter)
73 2008-2009 SJÖ Lå 08/09 cert (studenter)
74 2008-2009 SJÖ Lå 08/09 cert (studenter)
75 2007-2008 SJÖ Lå 07/08Vidareutbildning av aktiva sjöbefäl
76 2008-2009 SJÖ Lå 09/08Vidareutbildning av aktiva sjöbefäl