Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

D1ga - Arkivlistor - slutbetyg

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1992-1995 CA Sjöbefälsutbildningar lå 92/93 - 94/95, SkA och MaA KBV
2 1995-1996 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 95/96, S 94/96,SkA 96, SKf 92/96, SI 95/96, T94/96, SIf 92/96, TE
3 1992-1997 CA Driftutbildningar
4 1996-1997 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 96/97, S 95/97, SkA 97, K 93/97, SI 96/97, T 95/97, I 93/97, TE 96, MaA 97
5 1994-1998 CA Sjöbefälsutbildningar - SK97/98, S 96/98,SkA 98, K 94/98, SI 97/98, T 96/98, I 94/98, TE, samt enstaka DI och Dt
6 1995-1999 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
7 1999/2000 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
8 2000/2001 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
9 2001/2002 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
10 2002/2003 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
11 2003/2004 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
12 2004/2005 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
13 2005/2006 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
14 2006/2007 CA Samtliga utbildningar - sorterade i bokstavsordning efter kurs
15 Lå 07/08 CA
16 Lå 08/09 CA