Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

D1gb - Arkivlistor - prov

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Förkortningar se bilaga.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1992-1993 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 92/93, SkA vt 93, SI 92/93
2 1992-1994 CA Driftutbildningar - DI 92/94, D 92/94
3 1992-1994 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 93/94, S 92/94, SkA vt 94, SI 93/94, T 92/94
4 1993-1995 CA Driftutbildningar - DI 93/95, D 93/95
5 1993-1995 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 94/95, S 93/95, SkA vt 95, SI 94/95, T 93/95, MaA KBV
6 1992-1996 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 95/96, S 94/96, SkA vt 96, SKf 92/96
7 1992-1996 CA Sjöbefälsutbildningar - SI 95/96, T 94/96, SIf 92/96
8 1995-1997 CA Driftutbildningar - Dt 95/96, 96/97, DI 95/97
9 1993-1997 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 96/97, S 95/97, SkA 97, K 93/97
10 1993-1997 CA Sjöbefälsutbildningar - SI 96/97, T 95/97, MaA KBV 97, TE 96, I 93/97
11 1994-1998 CA Sjöbefälsutbildningar - SK 97/98, S 96/98, Sk A 98, K 94/98
12 1994-1998 CA Sjöbefälsutbildningar samt enstaka driftutbildning,
SI 97/98, T 96/98, TE, I 94/98, D, DI
13 1995-1999 CA SK 98/99, SkA Klart Skepp och uppdrag 98/99
FTB (fartygsbefälskurs kl VII) v99, K 95/99
14 1995-1999 CA Sjöbefälsutbildningar SI 98/99, T 97/99, I 95/99,
MaA 98, TE 98 samt enst drifttekniker
15 1997-1999 CA S 97/99, S uppdrag och Marin kompl 98/99
16 1996-2000 CA SK 99/00, FTB v 00, K 96/00, S80 kompl uppdrag och Marin 99/00
17 1996-2000 CA SI 99/00, I 96/00, TE 99, T80 kompl uppdrag, o Marin, SI Marin, DI - 99/00
18 1998-2001 CA S/SK 98/01 , FTB25p, S80, Marin k
19 1997-2001 CA SI 00/01, I 97/01, TEL 00/01 o tillgod 00/01
20 1997-2001 CA SK 00/01, K 97/01
21 1998-2001 CA M/SI 98/01
22 1998-2002 CA SK 99/02, K 98/02, Ftb25p
23 1998-2002 CA SI 99/02, I 98/02, TEL 01/02
24 2001-2002 CA Tillgodoräknanden
25 1999-2003 CA SI 00/03, I 99/02, TEL 02/03, MaA (KBV), Enst T
26 1999-2003 CA SK 00/03, FTB25p, Enst S
27 1999-2003 CA K 99/03
28 2002-2003 CA Tillgodoräknanden
29 2000-2004 CA K 00/04, FTB, FTBdist, Båtmän, MNO 03/04
30 2000-2004 CA I 00/04
31 2001-2004 CA SK 01/04
32 2001-2004 CA SI 01/04, TNO 03, TEL, Mabef (KBV)
33 2003-2004 CA Tillgodoräknanden
34 2001-2005 CA K 01/04, SK 02/05
35 2001-2005 CA K 01/05
36 2001-2005 CA D 02/05, KBV ht 04, I 01/05
37 2002-2005 CA TEL 05, SI 02/05, Klart Skepp ht 04, Båtmän 04/05, FBVII vt 04, FBVII distans 04/05
38 2004-2005 CA Tillgodoräknanden
39 2002-2006 CA I 02/06, D 03/06
40 2003-2006 CA FBVII (alla) 05/06, SK 03/06
41 2002-2006 CA T 03/06, TNO 05, KBV 05
42 2002-2006 CA MNO 05/06, VTO 05/06, K 02/06
43 2005-2006 CA Tillgodoräknanden
44 2005-2006 CA Tillgodoräknanden (begäran)
45 2003-2007 CA K 03/07
46 2003-2007 CA I 03/07
47 2004-2007 CA SK 04/07, VTO 07, MNO 07, FBVII 07
48 2004-2007 CA SI 04/07, D 04/07, KBV 06,TNO 06, TFA 07
49 2006-2007 CA Tillgodoräknanden
50 2006-2007 CA Tillgodoräknanden (begäran)
51 2005-2008 CA SK 05/08, FBVII 07/08, MNO 07/08, Förbered.
matematik 07/08
52 2004-2008 CA K4 04/08
53 2005-2008 CA SI 05/08, FS 07/08, Kval El 07/08, MBVII 07/08, TFA 07/08
54 2004-2008 CA I4 04/08
55 2005-2008 CA D3 05/08
56 2007-2008 CA Tillgodoräknanden
57 2007-2008 CA Tillgodoräknanden (begäran)
58 2005-2009 CA
59 2006-2009 CA
60 2008-2009 CA
61 2006-2009 CA
62 2005-2009 CA
63 2006-2009 CA
64 2008-2009 CA Tillgodoräknanden
65 2008-2009 CA Tillgodoräknanden
66 2005-2008 CA Kursverksamheten
67 2006-2010 CA
68 2006-2010 CA
69 2007-2010 CA
70 2007-2010 CA
71 2009-2010 CA Tillgodoräknanden
72 2009-2010 CA Tillgodoräknanden
73 2007-2011 SJÖ
74 2008-2011 SJÖ
75 2007-2011 SJÖ
76 2008-2011 SJÖ