Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

D2 - Förteckningar över utfärdade betyg

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger.
2000ff se serie D 1 F
Rapporteringslistor till Sjöfartsverket utgör samtidigt förteckning
över utfärdade Maskinist- och Skepparexamina
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1990 SJÖ Skepparexamen, förarbevis, radiotelefonistcertifikat
2 1980-1999 SJÖ Fartygsmekaniker-/Maskinistexamen fr o m lå 80/81 - t o m vt 99
3 1991-1999 SJÖ Skepparexamen - t o m vt 99