Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

D3 - Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Serien överförd från Sjöbefälsskolans arkiv
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1963- SJÖ Serien överförd från Sjöbefälsskolans arkiv