Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

E1 - Inkomna diarieförda skrivelser

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Fr o m 2007-05-01 diarieförs allt centralt
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980 SJÖ
2 1981 SJÖ 810101-810630
3 1981 SJÖ 810701-811231
4 1982 SJÖ
5 1983 SJÖ
6 1984 SJÖ
7 1985-1986 SJÖ
8 1987-1990 SJÖ
9 1991-1993 SJÖ
10 1994-1996 SJÖ
11 1997-2001 SJÖ
12 2002 SJÖ Inkomna och utgående
13 2003 SJÖ Inkomna och utgående
14 2004 SJÖ Inkomna och utgående
15 2005 SJÖ Inkomna och utgående
16 2006 SJÖ Inkomna och utgående
17 2007 SJÖ Inkomna och utgående
18 2010 SJÖ
19 2010 SJÖ
20 2011 SJÖ
21 2011 SJÖ
22 2011 SJÖ
23 2012 SJÖ