Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F1c - Skrivningar

Plats
Anmärkning
Serie i arkivkartonger.
Svar på skriftliga prov utgallras enl RA:s beslut 818.
Serien övergår efter vol 153 till nya arkivbildaren Linnéuniversitetet 2010-2012, se serie F2a Examinationsuppgifter.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1982 CA Lå 1980/81 och 1981/82
2 1982 CA Lå 1982/83, läsperiod 1-2
3 1983 CA Lå 1982/83, lp 3-4
4 1983 CA Lå 1983/84, lp 1
5 1983 CA Lå 1983/84, lp 2
6 1984 CA Lå 1983/84, lp 3-4
7 1984 CA Lå 1983/84, omtentamen aug
8 1984 CA Lå 1984/85, lp 1
9 1984 CA Lå 1984/85, lp 2
10 1985 CA Lå 1984/85, lp 3
11 1985 CA Lå 1984/85, lp 4
12 1985 CA Lå 1984/85 omtentamen aug
13 1985 CA Lå 1985/86, lp 1
14 1985 CA Lå 1985/86, lp 2
15 1986 CA Lå 1985/86, lp 3
16 1986 CA Lå 1985/86, lp 4
17 1986 CA Lå 1985/86, omtentamen aug
18 1986 CA Lå 1986/87, lp 1
19 1986 CA Lå 1986/87, lp 2
20 1987 CA Lå 1986/87, lp 3
21 1987 CA Lå 1986/87, lp 4
22 1987 CA Lå 1986/87, omtentamen aug
23 1987 CA Lå 1987/88, lp 1
24 1987 CA Lå 1987/88, lp 2
25 1988 CA Lå 1987/88, lp 3
26 1988 CA Lå 1987/88, lp 4
27 1988 CA Lå 1987/88, omtentamen aug
28 1988 CA Lå 1988/89, lp 1
29 1988 CA Lå 1988/89, lp 2
30 1989 CA Lå 1988/89, lp 3
31 1989 CA Lå 1988/89, lp 4
32 1989 CA Lå 1988/89, omtentamen aug
33 1989 CA Lå 1989/90, lp 1
34 1989 CA Lå 1989/90, lp 2
35 1990 CA Lå 1989/90, lp 3
36 1990 CA Lå 1989/90, lp 4
37 1990 CA Lå 1989/90, omtentamen aug
38 1990 CA Lå 1990/91, lp 1
39 1990 CA Lå 1990/91, lp 2
40 1991 CA Lå 1990/91, lp 3
41 1991 CA Lå 1990/91, lp 4
42 1991 CA Lå 1990/91, omtentamen aug
43 1991 CA Lå 1990/91, omtentamen aug
44 1991 CA Lå 1991/92, lp 1
45 1991 CA Lå 1991/92, lp 2
46 1992 CA Lå 1991/92, lp 3
47 1992 CA Lå 1991/92, lp 4
48 1992 CA Lå 1991/92, omtentamen aug, naut
49 1992 CA Lå 1991/92, omtentamen aug, maskin och drift
50 1992 CA Lå 1992/93, lp 1
51 1992 CA Lå 1992/93, lp 2
52 1993 CA Lå 1992/93, lp 3
53 1993 CA Lå 1992/93, lp 3 omtentamen
54 1993 CA Lå 1992/93, lp 4
55 1993 CA Lå 1992/93, omtentamen aug, naut
56 1993 CA Lå 1992/93, omtentamen aug, maskin och drift
57 1993 CA Lå 1993/94, lp 1
58 1994 CA Lå 1992/93 lp 4 och lå 1993/94 lp 1 - omtentamen
59 1993 CA Lå 1993/94, lp 2
60 1994 CA Lå 1993/94, lp 3
61 1994 CA Lå 1993/94, omtentamen lp 2 och 3
62 1994 CA Lå 1993/94, lp 4
63 1994 CA Lå 1993/94, omtentamen aug, naut
64 1994 CA Lå 1993/94, omtentamen aug, maskin och drift
65 1994 CA Lå 1994/95, lp 1, omtentamen lp 3, 4 och 1.
66 1994 CA Lå 1994/95, lp 2
67 1995 CA Lå 1994/95, lp 3
68 1995 CA Lå 1994/95, omtentamen lp 1 och 2
69 1995 CA Lå 1994/95, lp 4
70 1995 CA Lå 1994/95, omtentamen lp 2, 3 och 4
71 1996 CA Lå 1995/96, lp 1 samt omtentamen lp 3, 4 o 1
72 1996 CA Lå 1995/96, lp 2, omtentamen lp 1 och 2
73 1996 CA Lå 1995/96, lp 3
74 1996 CA Lå 1995/96, lp 4
75 1996 CA Lå 1995/96, omtentamen juni lp 2, 3 och 4
76 1996 CA Lå 1996/97, lp 1
77 1996 CA Lå 1996/97, lp 2
78 1997 CA Lå 1996/97, omtentamen v 8 lp 1-4
79 1997 CA Lå 1996/97, lp 3
80 1997 CA Lå 1996/97, lp 4
81 1997 CA Lå 1996/97, omtentamen juni lp 1-4
82 1997 CA Lå 1996/97, omtentamen sep lp 3-4
83 1997 CA Lå 1997/98, lp 1 med omtentamen
84 1997 CA Lå 1997/98, lp 2 med omtentamen
85 1998 CA Lå 1997/98, lp 3 med omtentamen
86 1998 CA Lå 1997/98, lp 4
87 1998 CA Lå 1997/98, omtentamen lp 1-4
88 1998 CA Lå 1997/98, omtentamen lp 1-4
89 1998 CA Lå 1998/99, lp 1 med omtentamen
90 1998 CA Lå 1998/99, lp 2 med omtentamen
91 1999 CA Lå 1998/99, lp 3 med omtentamen
92 1999 CA Lå 1998/99, lp 4 med omtentamen
93 1999 CA Lå 1998/99, omtentamen lp 1-3
94 1999 CA Lå 1998/99, omtentamen lp 4 (sept)
95 1999 CA Lå 1999/00, lp 1 med omtentamen
96 1999 CA Lå 1999/00, lp 2
97 1999 CA Lå 1999/00, omtentamen lp 2
98 2000 CA Lå 1999/00, lp 3
99 2000 CA Lå 1999/00, omtentamen lp 3
100 2000 CA Lå 1999/00, lp 4
101 2000 CA Lå 1999/00, omtentamen lp 1, 2 o 3
102 2000 CA Lå 1999/00, omtentamen lp 4 + lp 4 sept
103 2000 CA Lå 2000/01, lp 1 med omtentamen
104 2000 CA Lå 2000/01, lp 2
105 CA Lå 2000/01, omtentamen lp 2 o 3
106 2001 CA Lå 2000/01, lp 3
107 2001 CA Lå 2000/01, lp 4 + omtent fr lp 4 (sept)
108 2001 CA Lå 2000/01 omtent lp 1-4 (juni)
109 2001 CA Lå 2001/02, lp 1 + omtentamen
110 2001 CA Lå 2001/02, lp 2 + omtentamen
111 2002 CA Lå 2001/02, lp 3 + omtentamen
112 2002 CA Lå 2001/02, lp 4 + omtentamen sept
113 2002 CA Lå 2001/02 omt lp 1-4 juni
114 2002 CA Lå 2002/03 lp 1 + omtentamen
115 2002 CA Lå 2002/03 lp 2 + omtentamen
116 2003 CA Lå 2002/03 lp 3 + omtentamen
117 2003 CA Lå 2002/03 lp 4 + omtentamen
118 2003 CA Lå 2002/03 omtentamen lp 1, 2, 3 + sept (4)
119 2003 CA Lå 2003/04 lp 1 + omtentamen
120 2003 CA Lå 2003/04 lp 2 + omtentamen
121 2004 CA Lå 2003/04 lp 3 + omtentamen
122 2004 CA Lå 2003/04 lp 4 + omtentamen
123 2004 CA Lå 2003/04 omtentamen lp 1, 2, 3
124 2004 CA Lå 2003/04 omtentamen lp 4 (sept)
125 2004 CA Lå 2004/05 lp 1 + omtentamen
126 2004 CA Lå 2004/05 lp 2 + omtentamen
127 2005 CA Lå 2004/05 lp 3 + omtentamen
128 2005 CA Lå 2004/05 lp 4
129 2005 CA Lå 2004/05 omtentamen lp 1, 2, 3
130 2005 CA Lå 2004/05 omtentamen lp 4
131 2005 CA Lå 2005/06 lp 1 + omtentamen
132 2005 CA Lå 2005/06 lp 2 + omtentamen
133 2006 CA Lå 2005/06 lp 3 + omtentamen
134 2006 CA Lå 2005/06 lp 4
135 2006 CA Lå 2005/06 omtentamen lp 1, 2, 3
136 2006 CA Lå 2006/07 lp 1 + omtentamen
137 2006 CA Lå 2006/07 lp 2 + omtentamen
138 2007 CA Lå 2006/07 lp 3 + omtentamen
139 2007 CA Lå 2006/07 lp 4
140 2007 CA Lå 2006/07 omtentamen lp 1, 2, 3
141 2007 CA Lå 2006/07 omtentamen lp 4 sept +lp 4 nov
142 2007 CA Lå 2007/08 lp 1
143 2007 CA Lå 2007/08 omtentamen lp 1
144 2007 CA Lå 2007/08 lp 2 + omtentamen
145 2008 CA Lå 2007/08 lp 3 + omtentamen
146 2008 CA Lå 2007/08 lp 4 + omt + omt sept nov fr lp 4 vt 07
147 2008 CA Lå 2007/08 omtentamen lp 1, 2, 3
148 2008-2009 CA Lå 2008/09 lp 1 omtentamen
149 2008-2009 CA Lå 2008/09 lp 2 omtentamen
150 2008-2009 CA Lå 2008/09 lp 3 omtentamen
151 2008-2009 CA Lå 2008/09 lp 4 omtentamen
152 2008-2009 CA Lå 2008/09 lp 1, 2, 3 omtentamen