Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F1e - Handlingar angående undervisningens planering

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Enstaka dokument av schemakaraktär överfört till serien F1 D, scheman.

-Handlingar av karaktären arbetsmaterial gallras med stöd av RA-FS 1991:6.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1990 SJÖ LÅ 80/81-89/90
2 1990-2000 SJÖ LÅ 90/91-99/00
3 2000- SJÖ LÅ 00/01-