Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F1f - Handlingar angående antagning

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger
Kataloger över inträdessökande samt antagningslistor (manuellt antagningssystem) bevaras.

Anmälningar till utbildning gallras efter 5 år enligt RA-FS beslut 1991:6.

Överklagandeärenden diarieförs centralt.
Överklagandeärenden överförs till studentservice som ansvarar för arkivläggning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1992 SJÖ
2 1993- SJÖ