Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F2b - Examensarbeten - Maskintekniska utbildningar

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger.
I maskinteknikerutbildningen ingår examensarbeten t o m lå 87/88.
Examensarbeten i sjöingenjörsutbildningen 40 p
fr o m lå 82/83 och i sjöingenjörsutbildningen
120 p fr o m lå 92/93.
Förkortningar se bilaga. Serien övergår efter vol 71 till nya arkivbildaren Linnéuniversitetet 2010-2012, se serie F2b Examensarbeten - Maskintekniska utbildningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1981-1982 CA T:2
2 1982-1983 CA T:2 nr 1-10
3 1982-1983 CA T:2 nr 11-16
4 1983-1984 CA T:2
5 1984-1985 CA T:2
6 1985-1986 CA T:2 nr 1-9
7 1985-1986 CA T:2 nr 10-18
8 1986-1987 CA T:2 nr 1-7
9 1986-1987 CA T:2 nr 8-17
10 1986-1987 CA T:2 nr 18-22
11 1987-1988 CA T:2 nr 1-10
12 1987-1988 CA T:2 nr 11-18
13 1982-1983 CA SI 40 p
14 1983-1984 CA SI 40 p
15 1984-1985 CA SI 40 p
16 1985-1986 CA SI 40 p
17 1985-1986 CA SI nr 7 - obs! på rulle, ingen kartong!
18 1986-1987 CA Sl
19 1987-1988 CA SI nr 1-7
20 1987-1988 CA SI nr 8-15
21 1988-1989 CA SI nr 1-10
22 1988-1989 CA SI nr 11-14, 16, 18
23 1989-1990 CA SI nr 1-7
24 1989-1990 CA SI nr 8-10
25 1990-1991 CA Sl
26 1991-1992 CA SI 40 p
27 1992-1993 CA SI 40 p
28 1993-1994 CA SI nr 1-6
29 1993-1994 CA SI nr 7-14
30 1994-1995 CA Sl
31 1995-1996 CA Sl
32 1992-1993 CA SI 120 p
33 1993-1994 CA SI 120 p
34 1994-1995 CA SI 120 p
35 1995-1996 CA SI 120 p 1-9
36 1995-1996 ? SI 120 p nr 8 - obs! på rulle ingen kartong!
37 1995-1996 CA SI 120 p nr 10-15
38 1996-1997 CA SI 120 p
39 1996-1997 CA SI 40 p
40 1997-1998 CA SI 160 p
41 1997-1998 CA SI 40 p
42 1998-1999 CA SI 40 p
43 1998-1999 CA SI 160 p
44 1999-2000 CA SI 40 p
45 1999-2000 CA SI 160 p
46 2000-2001 CA SI 40 p
47 2000-2001 CA SI 120 p (4 årig) nr 1-11
48 2000-2001 CA SI 120 p (4 årig) nr 12 -
49 2000-2001 CA SI 120 p (3 årig) nr 1-12
50 2000-2001 CA SI 120 p (3 årig) nr 13 - 16
51 2001-2002 CA SI 120 p (3- och 4-årig) nr 1-18
52 2001-2002 CA SI 120 p (3- och 4-årig) nr 19 - 34
53 2002-2003 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
54 2002-2003 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 -
55 2003 CA SI 120 p (TNO kompl) nr 1 - 10
56 2003-2004 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
57 2003-2004 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 - 20
58 2004-2005 CA SI 120 p (TNO kompl) nr 1 -
59 2004-2005 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
60 2004-2005 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 -
61 2005-2006 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 -
62 2005-2006 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
63 2006-2007 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
64 2006-2007 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 - 12
65 2006-2007 CA SI 120 p (4-årig) nr 13 -
66 2007-2008 CA SI 120 p (3-årig) nr 1 -
67 2007-2008 CA SI 120 p (4-årig) nr 1 -
68 Lå 2008/09 CA SI 3-årig nr 1 -
69 Lå 2008/09 ? SI 4-årig nr 1 - 3
70 Lå 2008/09 CA SI 4-årig nr 4 -
71 Lå 2009-2010 CA SI (3-årig). Nr 1 -
72 Lå 2009-2010 CA SI (4-årig)
Nr 1 -