Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F4 - Avtal och kontrakt

Plats
Anmärkning
Handlingar före 1995 redovisas i serier B1 och E1.

Luckor kan förekomma.
Underhållsavtal för maskiner och utrustning förvaras i pärm i kassaskåp (2009).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995-2009 SJÖ