Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Serie
Sök

F5 - Forskningsmaterial

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1997-1999 CA Estoniaprojektet (Nils Erik Knutson)
2 1997-1999 CA Estoniaprojektet (Nils Erik Knutson)
3 1997-1999 CA Estoniaprojektet (Nils Erik Knutson)
4 1997-1999 CA Estoniaprojektet (Nils Erik Knutson)
5 1997-1999 CA Estoniaprojektet (Nils Erik Knutson)
6 2002-2004 CA Humanaspekter vid evakutering av passagerarfartyg(Bergquist/Brandel) Säkerhet och samspel (SÄSAM) (Bergquist, Brandel, Åsenholm)
7 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
8 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
9 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
10 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
11 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
12 2002-2004 CA Enkätsvar Sjökaptener åk 1
13 2002-2004 CA Enkätsvar Sjökaptener åk 1
14 2002-2004 CA Enkätsvar Sjöingenjörer åk 1
15 2002-2004 CA Enkätsvar avgångsklasser
16 2002-2004 CA Enkätsvar avgångsklasser med sammanställning
17 2002-2004 CA Originalenkäter, sammanställning, tester
18 2002-2004 CA Källor, diverse anteckningar
19 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl
20 2002-2004 CA Enkätsvar aktiva sjöbefäl, tester