Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F4b - Fastighetshandlingar - Kronologiska

Plats
Anmärkning
Begränsad tillgänglighet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1696-1798 spridda år och handlingar
2 1800-1833 spridda år och handlingar
3 1834-1893 spridda år och handlingar
4 1919-1957
5 1958
6 1959
7 1960-1984 spridda år och handlingar samt odaterade handlingar.