Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F4e - Fastighetshandlingar - Inteckningsprotokoll och gravationsbevis

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1792-1867 Inteckningsprotokoll. Spridda år.
2 1869-1946 Inteckningsprotokoll. Spridda år.
Häri även fragmentariska inteckningsprotokoll.
3 1819-1962 Gravationsbevis och pantbrev. Häri även skuldbrev. Spridda år.
Jämför med F15:6-7