Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F4f - Fastighetshandlingar - hyreskontrakt

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1957-1983 Kontrakt och korrespondens - Åretruntbostäder. Fastigheter: Hökaryd, Friheten, Nöbbele Ödgård, Persborg, Tegeldalen, Skansen samt kontrakt rörande badplats vid sjön Salen. Häri även kontrakt benämnda "upphörda hyreskontrakt från olika fastigheter
2 1957-1993 Hyreskontrakt med tillhörande korrespondens avseende:
3 1957-1982 Hyreskontrakt och korrespondens:

Huseby - Aspedalen under Skatelöv socken, 1957-1981;
Huseby - Bondetorp under Skatelöv socken, 1962-1983;
Sjöabol (Snugge), 1969-1982
4 1957-1982 Hyreskontrakt avseende fritidsbostäder Sjöabol, Nöbbele Ödegård m fl.
5 1957-1974 Hyreskontrakt och handlingar rörande Einar Johansson och dennes arrendering av Hassle, Odensjö, Osby och Skatelöv - allt i Skatelöv socken:
6 1982 Förteckning över hyresgäster och fastigheter, hyresregleringar