Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F10b - Handlingar rörande järnvägar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1862-1908 Handlingar rörande järnvägar; häri handlingar angående K.V.J. (Karlshamn-Vislanda järnväg) och stambanan mm.