Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

K2 - Filmer

Plats
Anmärkning
Innehållet i filmerna beskrivs i förteckning, se serie K2B
:19
De numrerade Betafilmerna innehåller oredigerat material som delvis använts i VHS-filmerna. Hela filmmaterialet är digitaliserat och finns tillgängligt, lokalt, på UB
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1989 Domänfilm 1: Mitt liv på Huseby
2 1989 Huseby - Från järnbruk till museum
3 1988/89 Huseby – Ett stycke småländsk historia
4 1989 Beta 01
5 1989 Beta 02
6 1989 Beta 03
7 1989 Beta 04
8 1989 Beta 05
9 1989 Beta 06
10 1989 Bet 07
11 1989 Beta 08
12 1989 Beta 09
13 1989 Beta 10
14 1989 Ext 01
15 1989 Ext 02
16 1989 Ext 03
17 1988/89 Dvd-kopia av Ivan Kranthz - Mitt liv på Huseby. 1989,
18 1975 Lars Ulvenstam:s Tv-dokumentär om Florence Stephens.
19 - Förteckning över filmer