Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2010-2012
Arkiv
Central förvaltning Linnéuniversitetet
Serie
Sök

A4c - Fakultetsnämndens protokoll

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2010 Januari-maj samt ordförandebeslut
2 2010 Juni-december
3 2011 Januari-juli
4 2011 Augusti-december samt dekanbeslut 1-36
5 2012 Januari-juli
6 2012 Augusti-december samt dekanbeslut 1-30.
Även protokoll från Lektors- och adjunktsnämnd, 2011-2012,
Professors- och docentnämnd, 2011-2012.