Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Fakulteten för teknik, FTK
Serie
Sök

FE1-8A - Betyg prov/moment

Plats
Anmärkning
Häri kan även resultat på hel kurs ingå.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht 2011--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör
2 ht 2011--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör
3 ht 2011--vt 2011 CA SJÖ, Sjökapten
4 ht 2011--vt 2015 CA SJÖ, Sjökapten
5 ht 2012--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör
6 2013 CA Institutionen för matematikdidaktik, Kalmar
7 2013 CA Institutionen för matematikdidaktik, Växjö
8 2013 CA Institutionen för matematikdidaktik, Växjö
9 2013 CA Institutionen för fysik och elektroteknik
10 2013 CA Institutionen för maskinteknik
11 2013 CA Institutionen för bygg- och energiteknik
12 2013 CA Institutionen för informatik och informationslogistik
13 2013 CA Institutionen för skog- och träteknik
14 2013 CA Institutionen för datavetenskap, Växjö
15 2013-- CA Institutionen för datavetenskap, Kalmar.
1DV402-1DV436
16 2013 CA Institutionen för datavetenskap, Kalmar.
1DV437-2DV410.
Institutionen för medieteknik
17 2013 CA Interaktionsdesign, Kalmar.
1IK399-2IK50E.
Institutionen för Medieteknik.
18 2013 CA Institutionen för fysik och elektroteknik.
YKT.
19 2013--2014 CA SJÖ, enstaka kurser; däck, fartygsbefälsklass VII däck, maskin, driftsingenjörskurs maskin, maskinbefäl klass VII maskin.
20 2013--2014 CA SJÖ, tillgodoräknanden
21 ht 2013--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör 3-årig, Övriga arkivlistor DI/M137
22 ht 2013--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör 3- och 4-årig.
23 ht 2013--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör.
24 2013--2015 CA SJÖ, Sjökapten.
25 ht 2013--vt 2015 CA SJÖ, Drifttekniker.
26 ht 2013--vt 2015 CA SJÖ, Sjöingenjör 3-årig, drift och underhåll SO1/SO2.
27 2014 CA Institutionen för byggteknik
28 2014 CA Institutionen för byggd miljö- och energiteknik
29 2014 CA Institutionen för datavetenskap Kalmar
30 2014 CA Institutionen för datavetenskap Växjö
31 2014 CA Institutionen för fysik och elektroteknik
32 2014 CA Institutionen för informatik och informationslogistik samt Medieteknik
33 2014 CA Institutionen för matematik
34 2014 CA Institutionen för matematikdidaktik
35 2014 CA Institutionen för maskinteknik
36 2014 CA Institutionen för skog- och träteknik
37 ht 2014--vt 2015 CA SJÖ, Sjökapten 3-årig, Övriga FB7/SSS.
38 2015 CA SJÖ.
39 2015 CA SJÖ.
40 2015 CA Institutionen för informatik (IK)
41 2015 CA Institutionen för skog- och träteknik (SOT)
42 2015 CA Institutionen för fysik och elektroteknik (IF)
43 2015 CA Institutionen för matematik
44 2015 CA Institutionen för datavetenskap (DV)
45 2015 CA Institutionen för maskinteknik (MT)
46 2015 CA Institutionen för byggteknik (BY)
47 2015 CA Institutionen för medieteknink (ME)
48 2015 CA Institutionen för byggd miljö och energiteknink (BET)
49 2015 CA Institutionen för matematikdidaktik (MD)
50 2016 CA Institutionen för medieteknik.
51 2016 CA Intitutionen för informatik och informationslogistik, Kalmar och Växjö
52 2016 CA Institutionen för datavetenskap, Kalmar och Växjö
53 2016 CA SJÖ, LP1
54 2016 CA SJÖ, LP2
55 2016 CA SJÖ, LP3
56 2016 CA SJÖ, LP4
57 2016 CA Institutionen för skog- och träteknik (SOT) Hållbart familjeskogsbrukskurserna, RS01 1TS152, 1TS153, 1TS021, 1TS054. Institutionen för byggd miljö och energiteknik.
58 2016 CA Institutionen för maskinteknik, RS01 Institutionen för byggteknik
59 2016 CA Institutionen för fysik och elektroteknik (IF)
Fysik, teknik och NT kurser.
Elektroteknik och YKT
60 2016 CA Institutionen för matemematikdidaktik 160101-160307, även med betyg hel kurs.
Institutionen för matematik
61 2017 CA SJÖ, LP1
62 2017 CA SJÖ, LP2+LP3
63 2017 CA SJÖ, LP4
64 2017 CA Institutionen för byggteknik (BY), även med betyg hel kurs.
65 2017 CA Institutionen för byggd miljö och energiteknink (BET), även med betyg hel kurs.
66 2017 CA Institutionen för skog- och träteknik (SOT), även med betyg hel kurs.
67 2017 CA Institutionen för maskinteknik (MT), även med betyg hel kurs.
68 2017 CA Institutionen för medieteknink (ME), även med betyg hel kurs.
69 2017 CA Institutionen för fysik och elektroteknik (IF), även med betyg hel kurs.
70 2017 CA Institutionen för informatik (IK), även med betyg hel kurs.
71 2017 CA Institutionen för matematik
72 2017 CA Institutionen för matematikdidaktik (MD)