Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Fakulteten för teknik, FTK
Serie
Sök

FE1-8B - Betyg hel kurs

Plats
Anmärkning
Resultat på hel kurs kan även förekomma i serien FE1-8A.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2013 CA Medieteknik, YKT.
Institutionen för informatik, Kalmar.
Interaktionsdesign 1IK399-2IK50E
2 2013 CA Institutionen för datavetenskap
3 2013 CA Institutionen för datavetenskap, Kalmar.
1DV402-2DV410
4 2013 CA Institutionen för matematik och matematikdidaktik
5 2013 CA Institutionen för informatik och informationslogistik, Växjö
6 2013 CA Institutionen för fysik och elektroteknik
7 2013 CA Institutionen för skog- och träteknik.
Institutionen för maskinteknik.
8 2013--2014 CA SJÖ.
9 2014 CA Institutionen för datavetenskap, Kalmar och Växjö.
10 2014 CA Institutionen för byggd miljö och energiteknik
Byggteknik/maskinteknik
Medieteknik
11 2014 CA Institutionen för skog och träteknik
12 2014 CA Institutionen för matematik
Institutionen för matematikdidaktik
13 2014 CA Institutionen för fysik och elektronteknik
14 2014 CA Institutionen för informatik och informationslogistik
15 ht 2014--2015 CA SJÖ.
16 2015 CA Institutionen för datavetenskap (DV)
17 2015 CA Institutionen för skog och träteknik (SOT)
18 2015 CA Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)
19 2015 CA Institutionen för matematik (MA) och Institutionen för matematikdidaktik (MD)
20 2015 CA Institutionen för informatik (IK)
21 2016 CA SJÖ, LP1-4
22 2016 CA SJÖ, LP3&4
23 2016 CA Institutionen för skog- och träteknik (SOT) Hållbart familjeskogsbrukskurserna, RS10 1TS152, 1TS153, 1TS021, 1TS054. Institutionen för miljö och energiteknik. Institutionen för byggteknik Institutionen för maskinteknik
24 2016 CA Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)
Institutionen för matematik (MA)
25 2016 CA SJÖ, LP2&LP4
26 2017 CA Institutionen för datavetenskap (DV)
27 2017 CA Institutionen för matematik (MA)