Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
Serie
Sök

FE1-8A - Betyg prov/moment

Plats
Anmärkning
Förekommer även handlingar fr tidigare arkivbildare Linnéuniversitetet 2010-2012.
Förekommer även Betyg hel kurs. Med register över kurskoder i vissa kartonger.
Äldre arkivlistor än vt 2013 över programstudier (Sjuksköterskeprogrammet) sorterades tidigare efter kull och är arkivlagt i Kurssammanställningar (HV) och Kursinformation (FHL)
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2010--2013 Institutionen för biologi och miljö, BOM, Kalmar
2 2013 Institutionen för biologi och miljö, BOM, Kalmar
3 vt 2013--2013 Psykologi, Växjö
4 ht 2013--vt 2014 Psykologi, Växjö
5 2014 Institutionen för biologi och miljö, BOM, Kalmar
6 ht 2014--vt 2015 Fristående kurser. Psykologi, Växjö
7 2015 Institutionen för biologi och miljö, BOM, Kalmar
8 2015 Masterprogrammet. Psykologi, Växjö
9 2013 Sjuksköterskeprogrammet även med tillgodoräknanden och betyg hel kurs.
10 2014 Sjuksköterskeprogrammet även med tillgodoräknanden och betyg hel kurs. 1(2) Växjö.
11 2014 Sjuksköterskeprogrammet även med tillgodoräknanden och betyg hel kurs. 2(2) Växjö.
12 vt 2013 K. Sjuksköterskeprogrammet även med betyg hel kurs. Termin 1-3 m register 1(2).
13 vt 2013 K. Sjuksköterskeprogrammet även med betyg hel kurs. Termin 4-6, 2(2).
14 ht 2013 K. Sjuksköterskeprogrammet även med betyg hel kurs. Termin 1-3 m register 1(2).
15 ht 2013 K. Sjuksköterskeprogrammet även med betyg hel kurs. Termin 4-6 m register 2(2).
16 K. Specialistutbildningar. Med "eftersläntrare".
17 vt 2014 K. Sjuksköterskeprogrammet, m register 1(2).
Häri även FE1-7A Kursinformation.
18 vt 2014 K. Sjuksköterskeprogrammet 2(2).
19 ht 2014 K. Sjuksköterskeprogrammet, m register 1(2).
20 ht 2014 K. Sjuksköterskeprogrammet, 2(2).
21 vt 2015 K. Sjuksköterskeprogrammet, m register 1(2).
22 vt 2015 K. Sjuksköterskeprogrammet, m register 2(2).
23 2015 K. Sjuksköterskeprogrammet, m register 1(2).
24 2015 K. Sjuksköterskeprogrammet, 2(2).
25 vt 2016 V. Psykologi Även Resultat på kurs
26 2013--2016 K. Vårdvetenskap Fristående kurser. Uppdragsutbildning.
27 2015--2016 K. Vårdvetenskap Specialistutbildningar; BM, DSJ, SVÄ, NGHÄB, NGBAL.
28 ht 2013--vt 2016 K. Sjuksköterskeprogrammet termin 1-3, 1(2).
29 ht 2013--vt 2016 K. Sjuksköterskeprogrammet termin 4-6, 2(2).
30 vt 2015 V. Hälsovetenskap.
31 vt 2015 V. Hälsovetenskap.
32 ht 2015 V. Hälsovetenskap. Med tillgodoräknanden.
33 ht 2016 V. Psykologi. Med tillgodoräknanden.
34 2016 V. Hälsovetenskap.
1MC, 1VÅ, 2VÅ, 4VÅ.
35 2017 V. Hälsovetenskap.
1MC, 1VÅ, 2VÅ.
36 2017 V. Hälsovetenskap.
4VÅ,1XH.
37 ht 2016 K. Sjuksköterskeprogrammet 1.
38 ht 2016 K. Sjuksköterskeprogrammet 2.
39 vt 2017 K. Sjuksköterskeprogrammet 1.
40 vt 2017 K. Sjuksköterskeprogrammet 2.
41 2017 K. Barnmorskeprogrammet, distriktsköterska, vård av äldre, ögonsjuksköterska.
Fristående kurser.
42 ht 2017 K. Sjuksköterskeprogrammet.
43 vt 2013--vt 2014 K. Institutionen för biologi och miljö, BOM, A-Ö
44 vt 2014--vt 2015 K. Institutionen för biologi och miljö, BOM, Kalmar, A-Ö
45 2015--2016 K. Institutionen för biologi och miljö, BOM, A-Ö
46 2013--2017 K. Institutionen för medicin och optometri, MEO, A-Ö
47 2017 K. Institutionen för biologi och miljö, BOM, A-Ö
48 2014--2015 K. Doktorander i de naturvetenskapliga ämnena, FHL, A-Ö.