Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Fakulteten för samhällsvetenskap FSV
Serie
Sök

FE1-8D - Doktorandhandlingar

Plats
Anmärkning
Serien innehåller även doktorandakter fr tidigare arkivbildare Växjö universitet/ Institutionen för samhällsvetenskap (SVI), Institutionen för
pedagogik (IPED) och Linnéuniversitetet 2010-2012/Institutionen för samhällsvetenskaper (SV), Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI).
I varje akt finns kopior på handlingar sorterade per individ. Handlingar är också sökbara per organisation och beslutsnummer i diariet..
Antagningsbeslut, individuell studieplan, beslut om tillgodoräknande, arkivlistor, beslut om disputation och betygsnämnds protokoll ingår i mapparna.
Förvarar handlingsslag/handlingstyper
Beteckning Handlingsslag Handlingstyp
4.3.3 Betygs- och examensärenden doktorand
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2005--2016 Sociologi
2 2007--2016 Pedagogik
3 2007--2018 Pedagogik. Kursvärdering.
4 2008--2016 Statsvetenskap
5 2011--2016 Pedagogik. Avtal PPI, LNU/ University Dar Es Salaam.
6 2008--2016 V. Institutionen för pedagogik (PED) doktorander. Även en del Betyg på hel kurs.
7 2012--2014 V. Socialt arbete
8 2015--2018 V. Socialt arbete