Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

A16 - Protokoll och kallelser Utbildnings- och forskningsnämnden

Plats
Anmärkning
Se serie A19 då Utbildnings- och forskningsnämnden år 2002 byter namn till NTHVS (Nämnden för teknik, humaniora, vård- och samhällskunskap)
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1999
2 2000
3 2001