Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D4e - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar

Plats
Anmärkning
Med kontrollistor, praktikkort, tentamenskort och tentamensregister. * Ansökningshandlingar
gallrade juli 1989 med stöd av gallringsbeslut nr 650 och 928. Ej komplett serie då det saknas vissa terminer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht 1983 ht 1984 vt 1985 ht1986 Barn- och fritidslinjen