Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D4h - Betyg Lärarlinjer

Plats
Anmärkning
Häri även avgångshandlingar såsom mallar för utbildningsbevis, register över utfärdade utbildningsbevis, register över deltagare och register över examensarbeten.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1990--1993 Förskollärarlinjen
2 ht 1992 - ht 1994 Förskollärarlinjen samt naturvetenskapligt basår vt 1993 vt 1994. Påbyggnad föf förskollärare och fritidspedagoger ht 1993. Grundskollärarlinjen vidareutbildning för förskollärare och fritidspedagoger ht 1992 - ht 1994
3 ht 1990 - ht 1993 Förskollärarutbildning för barnskötare ht 1990 ht 1992 ht 1993. Fritidspedagoglinjen ht 1991 ht 1992 ht 1993
4 ht 1992 Grundskollärarlinjen
5 ht 1993 Grundskollärarlinjen
6 ht 1994 Grundskollärarlinjen