Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik
Serie
Sök

E7 - Studentärenden

Plats
Anmärkning
Diverse studentärenden såsom studieuppehåll/avbrott, ansökningar tillträde, dispenser, programbyte, namnbyte, tillgodoräknande, studieintyg/kursbevis, studenter som avsagt sig sin plats.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1992--1993
2 1996--1998
3 1998--2000