Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Naturvetenskapliga institutionen (NV)
Serie
Sök

F4b - Klasslistor/registrerade på kurs

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2007--vt2008 Miljödriven design, miljökoordinator, lärarutbildning, övrigt, fristående kurser, biologi, biomedicinska analytiker, magister, nanovetenskap.
2 ht2007--vt2008 College, sjuksköterskor, övriga/sommarkurser, magister/master, nutrition, biomedicin, farmaceut,optiker.
3 vt2007--vt2009 Matematik, fysik, miljövetenskap, biologi, lärarutbildningen, fristående kurser, sjuksköterskor.
4 ht2008--vt2009 Övriga, sjuksköt., nutrition, biomed., college, individuell studiegång, biomed. analytiker, nanovet., komplettering biomed. analyt, farmaceut, optiker, miljödriven design/management, miljökoordinator, miljöriskanalys, miljöanalytiker, påbyggn. djur.
5 ht2009--vt2010 Nutrition, biomedicinsk kemi, farmaceut, miljökoordinator, miljöanalytiker, miljöriskanalys, påbyggnad djur, college, sjuksköterskor, övriga, master/magister, optiker.