Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Humanvetenskapliga institutionen (HV)
Serie
Sök

F7 - Kursutvärdering

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2007--2008 Pedagogik, svenska, engelska, bild, drama, musik, historia, lärarutbildningen, religion, skapande skola, samhällskunskap, samhällsvetenskap och statsvetenskap.
2 2008 Geografi/kulturgeografi, statsvetenskap/samhälle, arkeologi, historia, religion, filosofi, sociologi, socialt arbete
3 2008 Omvårdnad, psykologi, idrott & hälsa
4 2009 Pedagogik, svenska, engelska, bild, drama, musik
5 2009 Omvårdnad, psykologi, idrott & hälsa, geografi/kulturgeografi, statsvetenskap/samhälle, arkeologi, historia, religion, filosofi, sociologi, socialt arbete