Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Fakulteten för teknik, FTK
Serie
Sök

FE1-8E - Utbildningsbevis

Plats
Anmärkning
Fortsättning på serie D1b-Utbildningsbevis, Sjöfartshögskolan, Linneúniversitetet 2010-2012. Material från tidigare arkivbildare kan förekomma i denna serie och material från denna arkivbildare kan förekomma i föregående serie.

Innehåller utbildningsbevis/kursintyg/certifikat, handlingar som rör utbildningar; betalkurser, fortbildningar, uppdragsutbildningar mm, i Trafikverkets regi. Efterfrågas i tillgodoräknandefrågor.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
103 2013--2014 SJÖ Lå 13/14 cert (studenter)
104 2013--2014 SJÖ Lå 13/14 cert (studenter)
105 2013--2014 SJÖ Lå 13/14 cert (studenter)
106 2013--2014 SJÖ Lå 13/14 cert (studenter)