Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

Ö8 - Administrativa rutiner

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 Handlingar rörande miljöarbete samt skötselplan Våtpark Teknikum.
2 Självvärderingsrapporter, forskningsstrategi, bibliotekets org, HiK:s org, ledning och beslutsordning, rutiner internkontroll, internationalisering, riskfinansiering, kvalitetsarbete, kvalitetsutvecklingsprogr,riktlinjer utbytesprogr Linnaeus-Palme
3 Regler, förordningar, policy och föreskrifter
4 1999 Regler och föreskrifter