Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt Arbete (IVS)
Serie
Sök

F4a - Kursmaterial

Plats
Anmärkning
Häri ingår mestadels scheman, deltagarförteckning/uppropslistor, men även kursplaner, utbildningsplan/utbildningsbeskrivning, studiehandledning, lagar/förordningar och betyg på kurs. Se även Institutionen för hälso- och beteendevetenskap serie F4a volym 1 för kursmaterial gällande ht2000 och senare.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 vt1998--1999
2 2000