Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Samhällsvetenskap med Ekonomi
Serie
Sök

F9 - Utbildningsplaner

Plats
Anmärkning
Se även serie F9 centralförvaltningen.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977--1993 Ekonomprogr, Marknadsekon linje, Turismprogr, Miljö- och livsmedelslinjen, Miljö- och naturvetarlinjen, Miljö- och naturresurslinjen, Livsmedelslinjen. Häri även utbildningsbeskrivningar för tidigare nämnda program samt systemvetarprogrammet