Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

Ö3 - Handlingar rörande Studentkåren

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1990-2003, 2007-2008 Stadgar från 1990, Kvalitetssyn och anslagsframställning från 1992 samt Studentenkät 2003, annars material mellan åren 2000-2002. Kårhusinvigning. Häri även verksamhetsberättelse 2007-2008 och 2008-2009.