Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap (BOM)
Serie
Sök

B2 - Intern information

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2002 Minnesanteckningar, mötesprotokoll samt övrigt material gällande överföring av ämnesområdet biovetenskap från Växjö Universitet till Högskolan i kalmar.