Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Kommunikation och Design (IKD)
Serie
Sök

B2 - Rapporter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2007--2009 Slutrapport Projekt Digitala Tjänster samt Analys av nordisk EU-journalistik. Häri även rapporten En studieresa- utvecklingsunderlag för Media Management-programmet.