Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

B5b - Studenttidningar

Plats
Anmärkning
Ej kompletta serier. Förteckning finns i respektive arkivvolym.

Serien fortsätter i kommande arkivbildare Linnéuniversitetet 2010-12, serie B3, Publikationer personal och studenter.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1994--1997 Studenttidningen SHicK
2 1997--2000 Studenttidningen SHicK
3 2001--2009 Studenttidningen SHicK